Sponsoren 2019

Om dit mooie initiatief mogelijk te maken dragen alle kunstenaars zelf bij en ook wordt dit evenement gesubsidieerd door de gemeente Huizen.

Maar daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. Onder het motto ‘vele kleine bijdragen maken één groots evenement’ zijn wij heel blij met elke bijdrage; met elkaar kunnen we dit eerste lustrum van de Kunst- en Cultuurmarkt Huizen hopelijk tot een geslaagd evenement maken!

Mail naar info@kunstmarkthuizen.nl om te informeren naar de sponsor- of advertentiemogelijkheden.

De volgende sponsoren maken de Kunst- en Cultuurmarkt Huizen 2019 mede mogelijk:

Logo Gemeente Huizen
Logo Rabobank
Komt hier uw logo